Author Archives: Kimmok

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kannanotto lakiesitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista vaarantaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ei huomioi riittävästi monialaista tukea työllistymiseensä tarvitsevia. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä katsoo lain vaarantavan merkittävästi asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumista. Välityömarkkinatoimijat vaativat lausunnoissaan lain tarkempaa vaikutusten arviointia heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta.

Välityömarkkinatoimijoiden mukaan lakiesitys jättää huomiotta kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja muiden valmennusyksiköiden merkittävän roolin työllisyydenhoidossa ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentamisessa. Laki antaa maakunnille päätäntävallan palvelujen sisällöstä ja laajuudesta sekä rahoituksen suuntaamisesta.

Maakuntauudistuksessa nykyiset työ- ja elinkeinopalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi maakuntiin vuonna 2019. Kasvupalvelu-uudistuksen valmisteluvaiheessa on kerrottu, että uudistuksessa on useita ratkaisua odottavia kysymyksiä heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta.

Vaikeasti työllistyviä yli 100 000

Vaikeasti työllistyviin luettavia pitkäaikaistyöttömiä ja osa-työkykyisiä on arviolta yli 100 000. Vaikka pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hidastunut, yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä jatkaa kasvuaan. Vuonna 2016 nuorten pitkäaikaistyöttömyys oli 20 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Maakuntauudistuksen jälkeen työllisyyspalvelut tuotetaan markkinoilla. Välityömarkkinatoimijat ovat huolissaan kolmannen sektorin eli yhdistysten, säätiöiden, työpajojen ja muiden valmennusyksikköjen mahdollisuuksista kilpailla markkinaehtoisesti toimivilla palvelumarkkinoilla. Kunnille asetettu yhtiöittämisvelvoite vaikeuttaisi kasvupalvelujen tuottamista kunnissa. Suomessa toimivista noin 260 työpajasta 60 prosenttia on kuntien ylläpitämiä.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmään kuuluvat Valtakunnallinen työpajayhdistys, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö, Vates-säätiö, SPR Kontti-toiminta, Mielenterveyden keskusliitto MTKL, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ja Sininauhaliitto.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä korostaa lausunnoissaan:

  • Työllisyyden ja työllistymisen edistäminen ei saa jäädä yritysten toimintaedellytysten edistämisen jalkoihin.
  • Vaikeasti työllistyvien ja nuorten palveluprosessin kokonaisvastuunkantaja tulee määrittää selkeästi.
  • Palveluille tulisi määrittää selkeät tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteet, jotka huomioivat myös sosiaaliset vaikutukset.
  • Yhtiöittämisvelvoite sosiaalisiin lähtökohtiin perustuvissa palveluissa ei ole tarkoituksenmukainen.
  • Vaikeasti työllistyvien elämänhallinnan ja työllistymiseen tukemiseen tulee varata korvamerkittyä resurssia.

 

Lisätietoja: ´
vs. toiminnanjohtaja Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY,
p. 010 279 2724
erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 0400 516 018
hallituksen puheenjohtaja Kimmo Kumlander, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry,
p. 050 529 9675
kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö, p. 040 541 9493
Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry,
Kimmo Kumlander, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 529 9675

Anna Kapasen ajankohtaiskatsaus työpajakentän tilanteeseen Oktetti-päivillä 10.5.2017
Anna Kapasen esitys 10.05.2017

 

 

 

 

Uusi puheenjohtaja

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry valitsi 30.11.2016 uudeksi puheenjohtajakseen Kimmo Kumlanderin. Kumlander toimii Silta –Valmennusyhdistys ry:n toiminnanjohtajana ja on Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) hallituksen jäsen.

Oktettiin kuuluu tällä hetkellä 13 sosiaalipalvelua harjoittavaa säätiötä ja yhdistystä. Kukin jäsenyhteisö toimii omalla alueellaan merkittävässä roolissa, järjestäen heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille työelämäosallisuutta vahvistavia kuntoutus-, koulutus- ja valmennuspalveluita.

Kumlander haluaa erityisesti lisätä työhönkuntoutuksen ja –valmennuksen ammatillisuuden ja vaikuttavuuden tunnettavuutta.

Lisätietoja:

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry

Kimmo Kumlander, hallituksen puheenjohtaja, 050 529 9675

Juha Leviäkangas, asiamies, 0400 899712

 

 

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry on tiivistänyt yhteistyötään muiden välityömarkkinatoimintaa edistävien yhteisöjen kanssa viime vuosina.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

Maahamme  perustettu yhteistyöelin kantaa tällä hetkellä nimeä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. Tämä epävirallinen toimielin perustettiin tehostamaan yhteisiä päämääriä edustavien toimijoiden toiminnallista vaikuttavuutta yhteistyön ja yhdessä kehittämisen avulla. Tätä yhteistyötä toteutetaan siirtämällä asiantuntemusta, parantamalla tiedonkulkua, vertailemalla kokemuksia ja jakamalla hyviä käytäntöjä. Ryhmän yhteistyö tulee näkymään jatkossa enemmän myös eri tapahtumissa. Yksi tällainen yhteistyöponnistelujen tulos nähdään mm. valtakunnallisten Vates-päivien yhteydessä.

Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä seuraavat yhteisöt:

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry

VATES säätiö

Mielenterveyden Keskusliitto

Valtakunnallinen Työpajayhdistys

Suomen Punainen Risti

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Sininauhaliitto

 

 

 

Vatesin Tulisielu-kunniakirja Tarja Filatoville ja Mirja Laineelle

Vatesin Tulisielu-kunniakirja Tarja Filatoville ja Mirja Laineelle

Tulisielu-kunniakirjan ovat saaneet Vates-päivillä Helsingissä tänään 5.5.2015 kansanedustaja Tarja Filatov ja toimitusjohtaja Mirja Laine. Vatesin järjestämän kaksipäiväisen seminaarin teemana on tänä vuonna välityömarkkinoiden legitimiteetti ja odotukset eri sidosryhmien kannalta. Tapahtumaan osallistuu noin 160 henkilöä.

Kansanedustaja Tarja Filatoville kunniakirja annettiin pitkäaikaisesta valtakunnallisesta vaikuttamisesta heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksien kehittämiseksi työelämän kaikissa vaiheissa.

Toimitusjohtaja Mirja Laineelle (Laptuote-säätiö, Lappeenranta) kunniakirja annettiin monimuotoista kuntoutus- ja työllistämistoimintaa harjoittavan yhteisön johtajana ja yhteiskuntasuhteiden rakentajana sekä toimialan kehittäjänä.

Mirja Laineen johtamalla Laptuote-säätiöllä on vahva orientaatio erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen edistämiseen ja monipuolinen keinovalikoima käytettävissä työllistyjien tukena.

Vates-säätiön hallitus myöntää vuosittain Tulisielu-kunniakirjan tunnustuksena henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävästi omalla toiminnallaan vaikuttaneet erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämisen edistämiseen tuottaen uusia innovatiivisia toimintamalleja tai läpimurtoja.

Kuvassa: Mirja Laine, Tarja Filatov ja Marja Pihnala

Toimitusjohtaja Mirja Laine palkittiin Tulisielu-kunniakirjalla ansioistaan monimuotoista kuntoutus- ja työllistämistoimintaa harjoittavan yhteisön johtajana, yhteiskuntasuhteiden rakentajana sekä toimialan kehittäjänä. Mirjan johtama Laptuote-säätiö on Oktetti ry:n pitkäaikainen ja aktiivinen jäsenyhteisö. Lue aiheesta lisää täältä.

Lue aiheesta lisää täältä

Oktettipäivät 2015 pidetään Kouvolassa 2.-3.10.2015

Seitsemännet Oktettipäivät pidetään 2-3.10.2015 Kouvolassa. Päivillä keskitytään perinteiden mukaan valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen henkilöstön virkistymiseen  ja työmme kannalta ajankohtaiseen aiheeseen ammatillisuuden näkökulmasta. Päivien tavoitteena on toimia kaikkien Oktetin jäsensäätiöiden henkilöstöä yhdistävällä tavalla vuorovaikutteisessa tilassa. Päivät järjestää Parik säätiö.

Werkstätten Messe 12.3.-15.3.2015

Oktetti järjesti jälleen kerran tutustumismatkan  Saksaan, Werkstätten Messe -tapahtumaan.

Nelipäiväisen tapahtuman yhteyteen järjestettiin vierailuja lähtijöiden toiveiden mukaisesti.

Tapahtuma-aika on keväisin maaliskuussa.

Messupaikka: Exhibition Centre Nuremberg

Linkki tapahtuman kotisivuille:

Werkstätten:Messe 2015

 

 

Arvoliitto, uusi etujärjestö yhteiskunnallisille yrityksille

Uuden Arvo-liiton lanseeraustilaisuus pidettiin 2.9.2014 Elinkeinoelämän Keskusliitossa.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys yleistyy myös Suomessa. Yhteiskunnallisten yritysten ja yrittämisen etuja ajamaan on perustettu uusi etujärjestö. Arvo auttaa rakentamaan eettisesti ja taloudellisesti kestävää yritystoimintaa Suomessa. Liitto tulee olemaan kasvavan yhteiskunnallisen yritystoiminnan vaikuttaja, määrittelijä ja uudistaja. Lue lisää arvoliitosta täältä. Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöissämme on myös Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltijota. Lue lisää merkistä ja sen myöntämiskriteereistä täältä.

Työ- ja osallisuuskeskus Suomeen -hanke

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013                Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus                             Euroopan unionin rakennerahastot

Ratkaisujen luomisesta ratkaisijan rooliin

Vastikkeellinen työ aidossa työympäristössä johtaa avoimille työmarkkinoille. Mikään työllistämistä tukevassa nykymallissa ei kykene kuitenkaan varmistamaan että polku palkalliseen työhön avautuu työelämävalmennuksen jatkoksi. Maahamme tarvitaan vahvoja alueellisia kuntien työllistämisstrategiaa tukevia tahoja jotka kykenevät koordinoimaan sirpaleista sosiaalisen työllistämiseen kenttää, sekä ratkaisemaan työllistämiseen liittyviä käytännön haasteita: valmentamaan, kannustamaan, mutta myös synnyttämään omalla vaikutuksellaan jopa uusia työpaikkoja valmennuksen jatkoksi.
Työ- ja osallisuuskeskus muodostaa ehjän palveluketjun kuntouttavasta työstä työmarkkinoille, pois eri luukuilta, vieläpä mahdollisimman pitkään tai pysyvsti. Työelämän ulkopuolelle on jäänyt myös joukko ihmisiä jotka eivät eri syistä kykene vastikkeelliseen työelämään. Myös heille tulisi tarjota mielekästä ja ihmisarvoa kunnioittavaa osallisuutta tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.

Työllistämisen ammattilaisilta puuttuu myös tällä hetkellä yhteinen systemaattisesti kehitettävä valmennusjärjestelmä. Tämä kaikki on mahdollista yhteistyön avulla.

Lataa hankkeen laatima malli tästä likistä:  T&O030920142014

Lisätietoja hankkeesta: asiamies Juha Leviäkangas, juha.leviakangas@saatio-oktetti.fi, 044 715 3070

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013               Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus                      Euroopan unionin rakennerahastot

Oktetti ry:n uudet jäsenet 2014

Oktettiin on nyt liittynyt kolme uutta jäsentä.

Toivotamme uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme, ja jatkamme yhteistä valmennus- ja sosiaalipalvelualan kehittämistä entistä vahvemmalla joukolla koko maassa.

 

Lue lisää klikkaamalla kuvaa

 

 

logo

Oktettipäivät Hämeenlinnassa 4.-5.10.2013!

Perinteiset Oktettipäivät ovat kokemusten vaihtoa ja oppimista yhdessä.

Työmme on vaativaa, miten onnistuisimme siinä paremmin? Miten sinä tänään onnistuit?

Mistä voimaa uusitutumiseen?

Olisiko meillä muuta yhteistä puhuttavaa kuin työ?

Seuraa sivuja, ilmoittautuminen alkaa pian!!!

Oktetti ry:n uudet jäsenet

Oktetti ry on saanut kaksi uutta jäsentä riveihinsä.

Kokkotyö-säätiö


y-tunnus: 1786351-5
Osoite: Yrittäjäntie 2
67100 KOKKOLA

www.kokkotyo.fi
Toimitusjohtaja
Margita Lukkarinen
margita.lukkarinen@kokkotyö.fi
puh: +358 503525860

Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö


y-tunnus: 2502175-6
Osoite: Teollisuuskuja 7, 74120 IISALMI

www.toimisaatio.fi

Toimitusjohtaja
Esa Saarivainio
esa.saarivainio@toimisaatio.fi
puh: +358 40 5889007