Työ- ja osallisuuskeskus Suomeen -hanke

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013                Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus                             Euroopan unionin rakennerahastot

Ratkaisujen luomisesta ratkaisijan rooliin

Vastikkeellinen työ aidossa työympäristössä johtaa avoimille työmarkkinoille. Mikään työllistämistä tukevassa nykymallissa ei kykene kuitenkaan varmistamaan että polku palkalliseen työhön avautuu työelämävalmennuksen jatkoksi. Maahamme tarvitaan vahvoja alueellisia kuntien työllistämisstrategiaa tukevia tahoja jotka kykenevät koordinoimaan sirpaleista sosiaalisen työllistämiseen kenttää, sekä ratkaisemaan työllistämiseen liittyviä käytännön haasteita: valmentamaan, kannustamaan, mutta myös synnyttämään omalla vaikutuksellaan jopa uusia työpaikkoja valmennuksen jatkoksi.
Työ- ja osallisuuskeskus muodostaa ehjän palveluketjun kuntouttavasta työstä työmarkkinoille, pois eri luukuilta, vieläpä mahdollisimman pitkään tai pysyvsti. Työelämän ulkopuolelle on jäänyt myös joukko ihmisiä jotka eivät eri syistä kykene vastikkeelliseen työelämään. Myös heille tulisi tarjota mielekästä ja ihmisarvoa kunnioittavaa osallisuutta tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla.

Työllistämisen ammattilaisilta puuttuu myös tällä hetkellä yhteinen systemaattisesti kehitettävä valmennusjärjestelmä. Tämä kaikki on mahdollista yhteistyön avulla.

Lataa hankkeen laatima malli tästä likistä:  T&O030920142014

Lisätietoja hankkeesta: asiamies Juha Leviäkangas, juha.leviakangas@saatio-oktetti.fi, 044 715 3070

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013               Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus                      Euroopan unionin rakennerahastot