Vahvoja yhdessä

Oktetti ry muodostuu kolmestatoista valmennus- ja sosiaalipalvelutoimintaa harjoittavasta yhteisöstä jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Oktetti ry:n jäsenistö yhdessä 2017Friends With Their Hands Together

Oktetin jäsenistön tarjoama toimintaympäristö soveltuu erinomaisesti työvalmennukseen ja ammattimaiseen tekemiseen. Yhteistyö mahdollistaa suurempienkin asiakastilausten hoitamisen toimitusvarmasti, tehokkaasti ja taloudellisesti

Valmennus- ja kuntoutustoimintaan suunniteltuja tiloja, hajautettuna eri puolilla maata, sisältäen mm. puutyöverstaita, pintakäsittelytiloja, metalliverstaita, ompelimoja (m. brodeeraus), pesuloita, atk-luokkia, pukuvuokraamo,elektroniikkaromun käsittelypisteet, kierrätys- / käsityömyymälät.

Lisäksi työpajoissa syntyy monipuolista graafista tuotantoa

Omia tuotteita: muutamia esimerkkejä

Petepu

Parik tuotanto