Uusi puheenjohtaja

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry valitsi 30.11.2016 uudeksi puheenjohtajakseen Kimmo Kumlanderin. Kumlander toimii Silta –Valmennusyhdistys ry:n toiminnanjohtajana ja on Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen (TPY) hallituksen jäsen.

Oktettiin kuuluu tällä hetkellä 13 sosiaalipalvelua harjoittavaa säätiötä ja yhdistystä. Kukin jäsenyhteisö toimii omalla alueellaan merkittävässä roolissa, järjestäen heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille työelämäosallisuutta vahvistavia kuntoutus-, koulutus- ja valmennuspalveluita.

Kumlander haluaa erityisesti lisätä työhönkuntoutuksen ja –valmennuksen ammatillisuuden ja vaikuttavuuden tunnettavuutta.

Lisätietoja:

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry

Kimmo Kumlander, hallituksen puheenjohtaja, 050 529 9675

Juha Leviäkangas, asiamies, 0400 899712

 

 

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry on tiivistänyt yhteistyötään muiden välityömarkkinatoimintaa edistävien yhteisöjen kanssa viime vuosina.

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

Maahamme  perustettu yhteistyöelin kantaa tällä hetkellä nimeä Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä. Tämä epävirallinen toimielin perustettiin tehostamaan yhteisiä päämääriä edustavien toimijoiden toiminnallista vaikuttavuutta yhteistyön ja yhdessä kehittämisen avulla. Tätä yhteistyötä toteutetaan siirtämällä asiantuntemusta, parantamalla tiedonkulkua, vertailemalla kokemuksia ja jakamalla hyviä käytäntöjä. Ryhmän yhteistyö tulee näkymään jatkossa enemmän myös eri tapahtumissa. Yksi tällainen yhteistyöponnistelujen tulos nähdään mm. valtakunnallisten Vates-päivien yhteydessä.

Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä seuraavat yhteisöt:

Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry

VATES säätiö

Mielenterveyden Keskusliitto

Valtakunnallinen Työpajayhdistys

Suomen Punainen Risti

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Sininauhaliitto